Bitcoin là gì

Bitcoin là đồng tiền số quản lý phi tập trung do Satoshi Nakamoto sáng tạo. Nó không tín nhiệm một máy chủ trung tâm làm nhiệm vụ xử lý giao dịch hay lưu trữ tiền tệ mà sử dụng một mạng ngang hàng: Bitcoin cấp quyền cho các nút mạng khác nhau kiểm chứng giao dịch thông qua sức mạnh... »

Chia sẻ kinh nghiệm đăng kí VPS

Mình chia sẻ bài viết này cho các bạn muốn sở hữu một VPS giá rẻ cho riêng mình. Mục đích thì vô vàn: có người cần nơi để host một trang blog, website cá nhân, có người muốn nâng cao kĩ năng system (như mình) có người đơn giản muốn có 1 proxy cá nhân để vượt qua các... »

Block hashing algorithm - thuật toán băm khối

Quá trình đào bitcoin sử dụng thuật toán hashcash để tạo hash ‘proof of work’ (bằng chứng về công việc). Thuật toán hashcash yêu cầu những đối số sau: một chuỗi, một số nonce, và một biến đếm. Trong bitcoin chuỗi được mã hóa trong phần đầu cấu trúc dữ liệu của khối, bao gồm phiên bản, hash của khối... »

Phục hồi code với git

Trong git có nhiều cách để phục hồi hay quay lại trạng thái của code. Ở đây ta sẽ nói về 2 phần chính là code đã được commit nhưng chưa push và code đã được commit và cũng đã được push lên repository. Với code đã commit nhưng chưa được push ta có thể dùng git reset với –soft... »

Bitcoin genesis block

Trong bitcoin, genesis block hay khối nguyên thủy là block đầu tiên của chuỗi block. Các phiên bản mới của bitcoin đánh số 0 cho block này, những phiên bản cũ hơn thì đánh số 1. Khối nguyên thủy luôn được lưu cứng trong các phần mềm sử dụng bitcoin. Nó là block duy nhất không có block đi trước,... »