Java integer to String

1. Bên trong Integer.toString(int) Cú pháp: public static String toString(int i) Ví dụ: int a = 123456; String str_a = Integer.toString(a); System.out.println("String str_a = " + str_a); // Output: String str_a = 123456 Sử dụng thật đơn giản phải ko nào, nhưng bên trong thì nó implement như thế nào nhỉ? Source của GNU Classpath khá đơn giản, nó sử... »

Concurrency Pattern - Active Object

Active Object là một design pattern sử dụng trong lập trình đa luồng, nó giải quyết bài toán concurrency bằng cách tách bạch lời gọi hàm và thực thi của các đối tượng. Mỗi đối tượng Active Object sở hữu một luồng riêng để thực thi tác vụ, một scheduler quản lý thứ tự thực hiện tác vụ, nhờ đó... »

[flareon2018] chal5 WebAssembly writeup: side channel attack

Đọc đề Bài WebAssembly là một trang web nho nhỏ, một đoạn JavaScript vừa đủ gọn để gọi được viết bằng WebAssemly (tất nhiên rồi, đề nó vậy mà). Đoạn JavaScript nhỏ xinh để gọi như sau: fetch("test.wasm").then(response => response.arrayBuffer() ).then(bytes => WebAssembly.instantiate(bytes, { env: { /// comment }, __syscall6: function __syscall6(n, a, b, c, d, e, f) { return... »

Bàn về thí nghiệm xác định chiều không gian thứ 4?

Bài viết này phản hồi về nội dung bài viết này: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/phat-hien-chan-dong-2-thi-nghiem-dong-thoi-xac-nhan-chieu-khong-gian-thu-4/20180917092138773p1c160.htm, tiêu đề bài này có vẻ gây sốc, nhưng bài viết gốc tiếng Anh thì không như vậy: https://physicsworld.com/a/quantum-hall-effect-in-4d-is-created-in-the-lab/ Toàn bộ nội dung phản hồi được ghi lại từ biện giải của Kha, với sự góp ý của Jaken, trong channel #research trên Slack của nhóm Botbie. Mọi... »

Tại sao tôi ủng hộ Công nghệ giáo dục?

Bài viết trước của tôi, tôi đã khẳng định là sẽ ủng hộ bộ sách Công nghệ giáo dục (CNGD) của ông Hồ Ngọc Đại, nhưng tôi chưa giải thích kỹ. Giờ xin có đôi dòng phân tích. Mở đầu sách là trẻ con được học về khối vuông/tròn/tam giác/… hay bất cứ thứ gì. Đây không phải là tiếng... »