Plugin News cho NodeBB

Để phục vụ nhu cầu của botbie.io, hiện mình đang phát triển plugin này và chia sẽ trên github https://github.com/nguquen/nodebb-plugin-news :v:

alt

Cài đặt

npm i nodebb-plugin-news-botbie

Cách sử dụng

Cài đặt và active plugin này trong Admin Control Panel Chỉnh homepage: vào Admin -> General -> Home Page: chọn Custom Route và nhập vào “news” alt

Chúng ta có thể đánh dấu 1 topic là news bằng Topic Tools alt

Chỉ admin/mod mới có thể đánh dấu 1 topic là dạng news.