Java integer to String

1. Bên trong Integer.toString(int) Cú pháp: public static String toString(int i) Ví dụ: int a = 123456; String str_a = Integer.toString(a); System.out.println("String str_a = " + str_a); // Output: String str_a = 123456 Sử dụng thật đơn giản phải ko nào, nhưng bên trong thì nó implement như thế nào nhỉ? Source của GNU Classpath khá đơn giản, nó sử... »

Concurrency Pattern - Active Object

Active Object là một design pattern sử dụng trong lập trình đa luồng, nó giải quyết bài toán concurrency bằng cách tách bạch lời gọi hàm và thực thi của các đối tượng. Mỗi đối tượng Active Object sở hữu một luồng riêng để thực thi tác vụ, một scheduler quản lý thứ tự thực hiện tác vụ, nhờ đó... »

Review How to Change Your Mind của Michael Pollan

Khi nói về chơi thuốc, người ta thường nghĩ về những chất cấm gây nghiện độc hại, tạo ra những sảng khoái tức thời và hậu quả khủng khiếp về sau. Những lời khuyên chính thống ta vẫn nghe là “chớ thử dù chỉ một lần”, “tránh xa cái chết trắng” hay những lời mời mọc “thử một lần rồi... »

Không phải đầu tư

Lần đầu khi thấy tiêu đề bài viết của Ken, mình đã thấy khá thú vị. Thế giới này tuy là to như vậy nhưng mọi vật đều kết nối chặt chẽ với nhau, ta có thể tìm thấy sự tương tự trong nhiều lĩnh vực. Và dù mình thích nhìn tình yêu như là một startup hơn, việc nhìn... »

Using blockhash as a random source

Sáng nay jaken vừa được gửi một bản đánh giá về phương pháp sinh số ngẫu nhiên trong game Star của sòng bạc TrueFlip. Reviewer đánh giá như sau: “Poor technology, no RNG algorithm, only using a BTC hash which could be tampered by BTC miners.” Xem thử thì thuật toán của TrueFlip Star khá đơn giản, nó chỉ việc... »