Xây dựng backend ở SoundCloud

Phần 1: Xử lý kiến trúc cũ để xây dựng backend ở SoundCloud Hầu hết các thành phần backend của SoundCloud’s đều được viết bằng ngôn ngữ Scala, Clojure, hay JRuby, nhưng không phải tất các trường hợp đều như thế. Cũng giống như các công ty công nghệ khởi nghiệp khác, Soundcloud đã xây dựng một backend duy nhất... »

Kiến trúc của hệ thống backend được sử dụng cho chức năng LINE LIVE

Đây là một bài blog của tác giả Oklahomer đến từ LINE Corp. Trong bài này, tác giả sẽ trình bày về kiến trúc của hệ thống backend được sử dụng cho chức năng LINE LIVE, một dịch vụ live stream. GIỚI THIỆU LINE LIVE trên iOS và Android có một tính năng chat mà user có thể gửi những... »

Splunk vs Elastic Stack - Bạn chọn bộ công cụ nào để quản lý logs?

Không giống như giai đoạn development của một project, giai đoạn production tạo ra rất nhiều file log và các dòng log vô tận, với hàng GBs dữ liệu được sinh ra mỗi ngày. Trong hầu hết các tình huống duyệt log thủ công, chúng ta đều dùng command grep, để giới hạn các dòng log mà có giá trị... »