Bitcoin genesis block

Trong bitcoin, genesis block hay khối nguyên thủy là block đầu tiên của chuỗi block. Các phiên bản mới của bitcoin đánh số 0 cho block này, những phiên bản cũ hơn thì đánh số 1. Khối nguyên thủy luôn được lưu cứng trong các phần mềm sử dụng bitcoin. Nó là block duy nhất không có block đi trước,... »

Bitcoin address

Bitcoin address - địa chỉ bitcoin, là một chuỗi 26-35 ký tự chữ và số, bắt đầu với 1 hoặc 3, là đích của một thanh toán bitcoin. Bất kỳ người dùng bitcoin nào cũng có thể tự tạo địa chỉ bitcoin của mình miễn phí. Ví dụ với phần mềm Bitcoin Core, bạn có thể nhấn nút “New Address”... »

Bitcoin mining

Mining (đào mỏ) trong bitcoin là quá trình thêm các bản ghi giao dịch vào sổ ghi nợ công cộng bitcoin. Sổ ghi nợ này gọi là block chain, gồm một chuỗi các block. Block chain cho phép xác thực các giao dịch đã được thực hiện trong mạng bitcoin, các node bitcoin sử dụng nó để nhận ra các... »

Bitcoin block

Dữ liệu giao dịch bitcoin được lưu trữ trên các tập tin gọi là block. Bạn có thể tưởng tượng mỗi block giống như là một trang trong cuốn sổ ghi nợ, với mỗi dòng ghi lại số lượng tiền một người đã mượn/ trả. Các block được sắp xếp thành một chuỗi theo thời gian ( block chain). Các... »

Soạn thảo markdown bằng vscode

Gần đây vscode (Visual Studio Code) đang nổi lên như 1 thế lực ^^. Nó là một text editor được phát triển bởi Microsoft https://code.visualstudio.com/, và theo mình nó hoàn toàn có thể so sánh với các text editor nổi tiếng khác như sublime. Khoan hãy kể đến các tính năng khác, bài viết này mình chỉ tập trung vào... »