Những kiến thức cơ bản về game Leagues of Legends

Game do công ty Riot phát hành, tại VN là Garena với tên Liên minh huyền thoại. Thông tin cơ bản 10 người chơi, chia làm 2 bên, mỗi bên 5 người. Mỗi người chơi điều khiển một champion (tướng). Bên cạnh champion còn có minions (lính) của mỗi bên. Mục tiêu là bên nào đánh đổ Nexus (nhà chính)... »