Soạn thảo markdown bằng vscode

Gần đây vscode (Visual Studio Code) đang nổi lên như 1 thế lực ^^. Nó là một text editor được phát triển bởi Microsoft https://code.visualstudio.com/, và theo mình nó hoàn toàn có thể so sánh với các text editor nổi tiếng khác như sublime. Khoan hãy kể đến các tính năng khác, bài viết này mình chỉ tập trung vào... »