Bảo mật MongoDB - tấn công injection với php

Trước khi chúng ta thực hiện MongoDB injection, chúng ta cần phải hiểu MongoDB chính xác là cái gì và tại sao chúng ta dùng nó thay vì các database khác. MongoDB không dùng SQL nên người ta cho rằng nó không thể bị tấn công bởi các loại injection. Nhưng hãy tin tôi, không ai được sinh ra với... »