The Internet Archive

The Internet Archive là một kho lưu trữ khổng lồ phi lợi nhuận được tạo ra để lưu trữ dữ liệu trên internet: văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm. Họ tự đặt ra cho mình sứ mệnh càn quét intenet định kỳ và lưu lại tất cả những dữ liệu thu được. Có lẽ bạn sẽ thấy họ... »