BINARY ANALYSIS - NEXT CHAPTER OF THE GAME

Tiêu đề ? Người viết tính đặt tiêu đề là Phân tích mã: Chương tiếp theo của trò chơi, nhưng nghe gượng gượng nên cuối cùng người viết bài chọn tên này, 1 cái tên Tây cho một bài viết Tiếng Việt, một sự kết hợp không đẹp lắm :”> Mở Trò chơi phân tích mã bắt đầu từ những... »

29C3 CTF | MISC 300 FUNCHIVE

A late christmas present! Open it! Open it! http://dl.ctftime.org/57/205/funchive.rar Ta có một file nén rar, xả nén ta có một file mang tên flag với thông điệp như sau: 29C3_this_is_no_flag! No flag, tất nhiên là vậy. Coi kỹ hơn chút, file nặng 1103 byte nhưng chỉ để có nội dung file nhỏ vậy, như vậy còn gì trong đó nữa.... »