Phân tích tài chính cho Startup

Phần I - Câu Hỏi Giả sử bạn mở một công ty thương mại, phân phối mặt hàng ngách - doanh thu, và lợi nhuận ròng trước thuế của 2 tháng kế tiếp như sau: tháng 1 doanh số 300 triệu, lời ròng 35 triệu tháng 2 doanh số 400 triệu, lời ròng 80 triệu Vậy chi phí cố định... »