Lập trình socket trên Swift với BlueSocket

Giới thiệu Để lập trình socket trên Swift chúng ta có thể dùng các hàm quen thuộc như socket, bind, listen, connect.v.v.v. thông qua thư viện của hệ thống như Glibc (Linux) / Darwin (MacOS). Nhưng như vậy thì khá là tay chân, hiện tại có nhiều thư viện Swift đã bọc các hàm của hệ thống này trong những... »

Xin chào Swift

Swift là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Apple, release vào năm 2014, phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài này là 3.0 Preview 2. Apple đã tạo ra một điểm nhấn khi quyết định open source Swift vào ngày 3-12-2015, Swift hiện tại có thể develop và thực thi trên cả môi trường Linux lẫn... »