Bàn về thí nghiệm xác định chiều không gian thứ 4?

Bài viết này phản hồi về nội dung bài viết này: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/phat-hien-chan-dong-2-thi-nghiem-dong-thoi-xac-nhan-chieu-khong-gian-thu-4/20180917092138773p1c160.htm, tiêu đề bài này có vẻ gây sốc, nhưng bài viết gốc tiếng Anh thì không như vậy: https://physicsworld.com/a/quantum-hall-effect-in-4d-is-created-in-the-lab/ Toàn bộ nội dung phản hồi được ghi lại từ biện giải của Kha, với sự góp ý của Jaken, trong channel #research trên Slack của nhóm Botbie. Mọi... »