Plugin News cho NodeBB

Để phục vụ nhu cầu của botbie.io, hiện mình đang phát triển plugin này và chia sẽ trên github https://github.com/nguquen/nodebb-plugin-news :v: Cài đặt npm i nodebb-plugin-news-botbie Cách sử dụng Cài đặt và active plugin này trong Admin Control Panel Chỉnh homepage: vào Admin -> General -> Home Page: chọn Custom Route và nhập vào “news” Chúng ta có thể đánh... »

Bảo mật MongoDB - tấn công injection với php

Trước khi chúng ta thực hiện MongoDB injection, chúng ta cần phải hiểu MongoDB chính xác là cái gì và tại sao chúng ta dùng nó thay vì các database khác. MongoDB không dùng SQL nên người ta cho rằng nó không thể bị tấn công bởi các loại injection. Nhưng hãy tin tôi, không ai được sinh ra với... »