Plugin News cho NodeBB

Để phục vụ nhu cầu của botbie.io, hiện mình đang phát triển plugin này và chia sẽ trên github https://github.com/nguquen/nodebb-plugin-news :v: Cài đặt npm i nodebb-plugin-news-botbie Cách sử dụng Cài đặt và active plugin này trong Admin Control Panel Chỉnh homepage: vào Admin -> General -> Home Page: chọn Custom Route và nhập vào “news” Chúng ta có thể đánh... »

Bitcoin blockchain

Block chain là cơ sở dữ liệu dùng lưu trữ các giao dịch của hệ thống bitcoin, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại mỗi node của hệ thống. Mọi người có thể tải về toàn bộ dữ liệu, chứa tất cả các giao dịch bitcoin đã từng thực hiện. Với toàn bộ thông tin đó, ai cũng có... »

Bảo mật MongoDB - tấn công injection với php

Trước khi chúng ta thực hiện MongoDB injection, chúng ta cần phải hiểu MongoDB chính xác là cái gì và tại sao chúng ta dùng nó thay vì các database khác. MongoDB không dùng SQL nên người ta cho rằng nó không thể bị tấn công bởi các loại injection. Nhưng hãy tin tôi, không ai được sinh ra với... »

BINARY ANALYSIS - NEXT CHAPTER OF THE GAME

Tiêu đề ? Người viết tính đặt tiêu đề là Phân tích mã: Chương tiếp theo của trò chơi, nhưng nghe gượng gượng nên cuối cùng người viết bài chọn tên này, 1 cái tên Tây cho một bài viết Tiếng Việt, một sự kết hợp không đẹp lắm :”> Mở Trò chơi phân tích mã bắt đầu từ những... »

29C3 CTF | MISC 300 FUNCHIVE

A late christmas present! Open it! Open it! http://dl.ctftime.org/57/205/funchive.rar Ta có một file nén rar, xả nén ta có một file mang tên flag với thông điệp như sau: 29C3_this_is_no_flag! No flag, tất nhiên là vậy. Coi kỹ hơn chút, file nặng 1103 byte nhưng chỉ để có nội dung file nhỏ vậy, như vậy còn gì trong đó nữa.... »