Plugin News cho NodeBB

Để phục vụ nhu cầu của botbie.io, hiện mình đang phát triển plugin này và chia sẽ trên github https://github.com/nguquen/nodebb-plugin-news :v: Cài đặt npm i nodebb-plugin-news-botbie Cách sử dụng Cài đặt và active plugin này trong Admin Control Panel Chỉnh homepage: vào Admin -> General -> Home Page: chọn Custom Route và nhập vào “news” Chúng ta có thể đánh... »